استفاده از اینترنت پر سرعت موبایل بر روی اوبونتو

روی آیکن شبکه که به شکل موج سیگنال است راست کلیک کرده و از منوی ظاهر شده …Edit Connections را برگزینید.
در پنجره Network Connections  زبانه Mobile Broadband را انتخاب کرده و بر روی دکمه Add کلیک نمایید.
در پنجره جدید مدل گوشی را انتخاب کرده و روی دکمه Forward کلیک کنید.
از لیست کشور ها ایران را انتخاب کنید و در صورت وجود نداشتن نام ایران My country is not listed را انتخاب و روی دکمه Forward کلیک نمایید.
در کادر روبروی Provider عبارت mtnirancell را تایپ کرده و مجدداً روی دکمه Forward کلیک کنید.
در کادر روبروی Selected plan APN مجدداً mtnirancell را تایپ و روی دکمه Forward کلیک نمایید.
روی دکمه Apply کلیک کنید تا پنجره مربوطه بسته شده و پنجره جدیدی باز شود.
در پنجره جدید در کادر روبروی Connection name می‌توانید یک نام دلخواه برای کانکشن خود انتخاب کرده و روی دکمه Apply کلیک نمایید تا این پنجره نیز بسته شود.
در انتها روی آیکن شبکه کلیک کرده و نام کانکشنی را که ساخته بودید انتخاب نمایید تا به اینترنت پر سرعت موبایل متصل شوید.

/ 0 نظر / 8 بازدید