پهلوان تختی

12ec2238256f3fb96598057a598ace8a_1024

غلامرضا خم شو ، فایده ای نداشت 

بعد از مراسم ازش پرسیدن ، چرا خم نشدی 

برایت دردسر میشود ، او شاه مملکت است 

گفت هر که میخواهد باشد : 

تختی فقط برای بوسیدن دست مادرش خم میشود 
( روحش شاد )

/ 0 نظر / 19 بازدید